Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Kam s vaším odpadem v naší obci?

Vážení spolobčané, na této stránce se vám dostává do ruky návod, jak třídit domovní odpad. Tím, že z domovního odpadu vytřídíte složky, které můžete bezplatně vložit do kontejnerů na separovaný odpad nebo dopravit na místa k tomu určená, budete zároveň šetřit svoji kapsu a přitom budete šetrní k přírodě.

Kam tedy můžete jednotlivé komodity ukádat:

odpad pet-láhve odpad sklo odpad papír odpad kov nebezpečný odpad

Plasty

kelímky, sáčky, fólie, igelit, výrobky a obaly z plastů, nápojové kartony, polystyrén (mimo nádob od nebezpečného odpadu- motorových olejů, chemikálií a barev, a se zbytky obsahu)

- ukládají se do žlutých kontejnerů

Sklo

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, (mimo zrcadel, autoskla, skla s drátem, keramiky a porcelánu a se zbytky obsahu)

- do zelených kontejnerů

Papír

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly,(mimo mokrého, mastného nebo jinak znečištěného papíru, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby)

- do modrých kontejnerů u obchodu

Kovy

železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

- do kontejneru na obecním úřadě

Nebezpečný odpad a elektronika

ledničky, televizory, plechovky od barev, barvy, lepidla, oleje, akumulátory, zářivky, léky a různé chemikálie, eternit

- každoročně se provádí sběr nebezpečného odpadu v obci. Oznámení termínu svozu je vždy v předstihu zveřejněno na vývěsce a na webu obce

Objemný odpad

koberce, podlahové krytiny, ošacení, umývadla,

- do kontejneru na obecním úřadě

Kompostovatelný odpad

tráva, listí, zbytky rostlin

- můžete průběžně ukládat na obecní skládku kompostu u silnice na Řídelov

Větve, dřevo

můžete průběžně ukládat na obecní skládku vedle kompostu u silnice na Řídelov

Zemina, kamení a stavební suť

můžete, po dohodě se starostou, průběžně ukládat na obecní skládku u silnice na Řídelov
>> Prohlášení o přístupnosti