Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Historie obce Řásná

Kroniky obce Řásná

Nabízíme vám k nahlédnutí Pamětní knihu obce Řásné 1927-1986 a Školní kroniku obce Řásné 1848-1936.

Upozornění: oba pdf dokumenty mají značnou velikost (264 MB a 193 MB).
Doporučujeme kroniky si stáhnout a prohlížet off-line v počítači.

Vznik názvu obce

Původ názvu Řásná není zcela zřejmý. Jisté je, že vychází z přídavného jména řásná z podstatného jména řasa. Protože se v okolí Řásné nachází velké množství potoků nebo rybníčků, je jméno patrně odzvozeno od názvu některého z nich. V různých pramenech a obdobích se můžeme setkat s názvy jako Rzasna (rok 1385), Rzazna (1399), Ržasna (1678), Řassna nebo Řasna (1846), Rzasna nebo Řásná (1872).

Obrázek: Řásná - Usedlosti z kamene a dřeva jsou situovány podle potoka, 1835 (upravená reprodukce z knihy Dačicko, Slavonicko, Telčsko - kolektiv Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně)
Řásná: Usedlosti z kamene a dřeva jsou situovány podle potoka, 1835

Historický vývoj

Obec Řásná (tehdy ještě ves Rzasna) patřila původně k panství středověkého hradu Štamberk (též Šternberk), který byl založen pravděpodobně ve druhé polovině 13. století za účelem obrany zemské hranice a kupecké stezky. První písemná zmínka o hradu a jeho rozsáhlém panství je roku 1356, kdy se uvádí, že Štěpán z Březnice (a Štemberka) postoupil hrad pánům z Hradce. Obec byla založena při kolonizaci neobydlených území ve 14. století, čemuž odpovídá i její dispozice. Nejstarší písemná zpráva, kde je Řásná zmiňována, je z roku 1385 a to v souvislosti s výčtem vesnic, které patřily k hradu. První písemné dochovalé zmínky o obci se datují k roku 1385. Od roku 1410 byla ves začleněna do panství telečského. Roku 1415, po husitských válkách, kupuje Jan z Hradce ves Rzasnou společně se šternberským zbožím a připojuje ji k telčskému statku. Součástí telčského panství v Jihlavském kraji je až do roku 1849. K roku 1580 se uvádí v obci 17 usedlých a v roce 1840 bylo již ve 34 domech 260 obyvatel. Od druhé poloviny 19 století se rozvíjí v obci a okolí tradiční kamenický průmysl a v roce 1896 byl ve vesnici založen hasičský svor. V současné době má ves asi 200 obyvatel.

Obrázek: Historická mapa Řásné a okolí (asi z roku 1836 až 1852)
Historická mapa Řásné a okolí (z roku 1836 až 1852)
Obrázek: Podrobnější historická mapa Řásné a okolí (asi z roku 1836 až 1852)
Podrobnější historická mapa Řásné a okolí (z roku 1836 až 1852)

Vývoj počtu domů a obyvatel

Tabulka: Vývoj počtu domů a obyvatel
Letopočet Počet domů Počet obyvatel
1843 34 283
1880 41 286
1900 46 291
1921 46 274
1930 58 314
1947 68 249
1950 66 242
1970 58 243
1982 60 208
2007 - 197

Zdroje informací:

>> Prohlášení o přístupnosti