Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Hrad Roštejn

Kde se nacházíte: Zajímavá místa | Hrad Roštejn
Hrad Roštejn

Historie

Pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu v 677 m.n.m v romantických lesích u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek s rozlehlou oborou v blízkém okolí. Dalšími majiteli byly Slavatové z Košumberka, Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští-Lichtenštejni. Dnes je hrad v majetku Kraje Vysočina a spravuje ho Muzeum Vysočiny Jihlava p. o.
V roce 1915 hrad vyhořel. Zásadní opravy začaly až v roce 1958. Hrad byl pro veřejnost otevřen v roce 1969. Dnes jsou zde vystaveny sbírky z fondu Muzea Vysočiny Jihlava.

Zajímavosti

Hlavní dominantou hradu je gotická sedmiboká věž s vyhlídkou, vysoká 45m. V expozici uvidíte pozdněrenesanční fresky erbů v Erbovním sále, nástěnnou malbu koně a rostlin. Další zajímavostí je sedmimetrový betlém vyrobený třešťskými betlémáři.

Občerstvení, suvenýry

Na hradě je obvykle v návštěvní době v provozu občerstvení s výčepem. Suvenýry s tematikou hradu (pohlednice, tur. známky, štítky, stručný průvodce apod.) jsou v prodeji v pokladně. Ve specializované prodejně suvenýrů je k prodeji široký sortiment nejen tématicky se vztahující k Roštejnu.

Kulturní akce

Specialitou hradu je každoroční pořádání nočních prohlídek v hlavní sezóně. Dále je památka hostitelem roztodivných kulturních programů (historických slavností, divadel, koncertů).

Expozice

V hradních interiérech je v současné době umístěna stálá expozice, která dokumentuje nejen samotnou historii hradu. Soubory sbírkových předmětů také dokládají způsob života a řemeslný um našich předků v této oblasti Vysočiny.
V prvé místnosti se návštěvníci dozví základní informace týkající se historie hradu a okolí. Potom po schodišti vystoupají do Vstupní haly, která je dnes upravena loveckými předměty a trofejemi a vyzdobena několika obrazy. Z haly vstupují do Obrazárny, v níž jsou umístěny obrazy především z období baroka.
Velmi zajímavou místností je Erbovní sál se stěnami pokrytými nástěnnými malbami zhruba sedmi stovek erbů, dosud z velké části zřetelně zachovanými. Vzápětí vstupují návštěvníci do sálu, dříve zvaného Herna. Dnes je zde rozsáhlá sbírka lidové moravské keramiky. Cínové užitkové předměty, zhotovené jihlavskými cínaři, jsou hned v následujícím sále. Odtud sestoupí návštěvníci do sklepa s expozicí kamenictví, jež vypovídá o blízké i vzdálené historii zpracování zdejší velice kvalitní žuly.
Nejen dospělé, ale i děti velmi zaujme další místnost. Zde jsou totiž ukázky výrobků lidových řezbářů, jako např. hračky, formy na perník, ale především velký sedmimetrový betlém, sestavený třešťskými řezbáři. Zaujme také rozměrná malba koně na stěně. Výklad pokračuje ve vedlejším Biskupském sále, opět vyzdobeném nástěnnými malbami, tentokrát s biskupskými atributy. Sál je vybaven dobovým nábytkem a je často využíván ke svatebním obřadům.
Biskupským sálem skončí prohlídka hradního paláce a návštěvníci pak projdou dlouhou chodbou zv. Malý ochoz na oratoř renesanční kaple, původně zasvěcené sv. Eustachovi – patronu lovců. Za kaplí následuje Velký ochoz, který je nyní upraven loveckými zbraněmi, pomůckami a trofejemi zvěře i obrazy s loveckými motivy. Posledním přístupným sálem je sál Botanický, který je vyzdoben velkoplošnými nástěnnými malbami, představujícími zhruba tři stovky rostlin z různých podnebných pásem. Tyto malby doplňuje malá expozice cévnatých rostlin, která představuje podle biotopů výběr druhů charakteristických pro oblast Jihlavských vrchů.

Noční prohlídky

Noční prohlídky s duchy a strašidly se konají vždy pátek a sobotu v červenci a srpnu od 21,30 hod. Pokud je na tento den plánována jiná večerní akce (např. Roštejn Jazz) prohlídka se nekoná.
Na prohlídku je vhodné si zamluvit vstupenky předem na tel 567243738 nebo na mail rostejn@cmail.cz. V případě mailu je potřeba počkat na potvzení zamluvení. Pro červenec zpravidla stačí zamlouvat několik dní až týden předem. Pro srpen je nutno počítat s větším předstihem.
Prohlídka trvá 1 hodinu a není vhodná pro bojácné děti. Nádvoří hradu se otvírá v 21:00, vlastní prohlídka začíná ve 21:30.

Pověsti

Jak čert stavěl Roštejn

Vypráví se, že kdysi se pán na Telči upsal čertu, aby mu tu vystavěl hrad. Ale musel tak učinit přes noc a skončit ráno, než kohout zakokrhá. Kameny rarach nosil až od Telče z kopce Oslednice. Když zdvihal poslední, ozval se, jak jinak, ze vsi první kohout. Zklamaný čert mrštil kamenem do nedalekého rybníka, kde zůstal dodnes, stejně jako otisk ďábelského kopyta na skále, které se od těch časů říká Čertova šlápota.
Jiná verze pověsti ovšem praví, že telčský pán se zděsil, jak hrad roste a jak rychle on ztrácí duši. Až moudrá manželka mu poradila, ať místo kohouta zakokrhá on sám. A šlechtic to zvládl tak dobře, že i rarach se nechal splést.

Loupeživý rytíř

Kdysi prý žil na Roštejně velice krutý rytíř, jenž nadevše miloval peníze. Nestačilo mu, že do krve sdíral své poddané, ale s bandou vyvrhelů často vyrážel do okolí, aby vraždil a loupil. Nakradené zlaťáky pak pečlivě schraňoval v sudu ukrytém hluboko v podzemí hradu. Když už měl sud téměř plný, onemocněl a zemřel. Boží trest ho však neminul. Proměněn v šeredného čerta sedí na svém krví zbroceném pokladu. Bez zamhouření oka ho musí hlídat až do soudného dne. Na hradě se občas také zjevovaly stíny vysokých bot.

Zdroje informací:

>> Prohlášení o přístupnosti