Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Řásná - představení obce

Minulost

Řásná patřila v minulosti k panství hradu Štamberk. Ten byl založen pravěpodobně ve druhé polovině 13. století k obraně zemské hranice a zde procházející kupecké stezky. První písemná zmínka o hradu a jeho rozsáhlém panství pochází t roku 1356, kdy Štěpán z Březnice a Štemberka postoupil hrad pánům z Hradce. Obec byla založena při kolonializaci neobydlených území ve 14. století, čemuž odpovídá i její dispozice. Nejstarší písemná zpráva, zmiňující i Řásnou, je výčet obcí k hradu patřících z roku 1385. Od roku 1410 byla ves začleněna do panství telčského.

Koncem 16. století se zde uvádí 17 usedlých, v roce 1840 již 260 obyvatel ve 34 domech. Od druhé poloviny 19. století se rozvíjí v okolíi v obci tradiční kamenický průmysl, roku 1896 byl ve vsi založen hasičský sbor. V současné době v Řásné žije asi 200 obyvatel.

Příroda

Řásná leží na česko-moravském pomezí, 5 km severozápadně od Telče, 630 metrů nad mořem. Je vstupní branou do krajinné oblasti Jihlavských vrchů s dominantní horou Javořice (837m n. m.). Terén v okolí obce má typický vrchovinný ráz, který se směrem k Javořici již mění na krajinu horského charakteru. Přirozenou součástí okolí jsou rybníky, z nichž nejvýznamnější je Velký pařezitý. Klimaticky se řadí území obce a okolí do oblasti mírně teplé a centrální část Jihlavských vrchů spadá již do oblasti mírně chladné.

Obrázek: Letecký pohled na Řásnou (r. 2000) - v pozadí Velký pařezitý (vlevo) a Plodový rybník (vpravo)
Řásná: letecký pohled

Díky odlehlosti od průmyslových center je krajinný charakter celého okolí Řásné do značné míry zachován v původní podobě a poskytuje ideální možnosti k rekreaci v čistém a zdravém prostředí.

V okolí Řásné najdeme mnoho historických a přírodních zajímavostí. V blízkosti je hlavní turistický rozdělovník (cca 2 km severozápadně), kde se křižují nejvýznamnější turistické trasy celého regionu. Ty návštěvníka dovedou i k přírodním rezervacím přímo v katastru obce - k Mrhatině, Míchově skále, Velkému pařezitému rybníku a na Javořici. V rezervacích můžeme pozorovat vzácné druhy subarktické a alpinské květeny - dřípatku horskou, kapradiník horský, plavuň jedlovou aj. Rovněž je nutné zmínit příjemné koupání v čisté vodě lesních rybníků, Velkého i Malého Pařezitého.

Hrad Roštejn

Asi 5 km od Řásné, po modré značce (směr severovýchod), je v bukovém porostu ukryt lovecký hrádek Roštejn. Výstup po 113 schodech na jeho sedmibokou věž se nám odmění krásným výhledem na Jihlavské vrchy s Javořicí a na jižní cíp Českomoravské vrchoviny. Opačný směr modré turistické značky (jih) vede kolem zříceniny hradu Štamberk k Mrákotínu, k letovisku Dobrá Voda a do oblasti České Kanady. Zelená značka míří na vrchol Javořice, k Míchově skále a ke Studánce Páně s křišťálově čistou a osvěžující vodou. Většina tras v okolí je vhodná i pro cykloturistiku.

Podél všech cest je možné spatřiti pamětní kameny z 18. a 19. století, připomínající různé, povětšinou tragické události.

Sport a ubytování

Řásná poskytuje využití i milovníkům zimních sportů. Okolní terény a dostatek sněhu jsou ideální kombinací pro běžecké lyžování, které zde má dlouholetou tradici a běžecké stopy bývají upravené. Pro milovníky sjezdu je připraven osvětlený vlek V Mrákotíně (4 km). V zimě je v provozu sauna v areálu zdejší TJ.

V obci se pořádají zajímavá sportovní klání. Řásenská stopa je tradiční lyžařský běžecký závod. Sportovní areály a kemp Velkopařezitý nabízejí podmínky pro míčové hry (volejbal, nohejbal).

Stravování v obci nabízí několik restaurací (v centru obce, v kempu a kiosku u Velkopařezitého rybníka. Pro ubytování turistů je zde několik možností, od přespání v kempu ve vlastním stanu nebo chatce až po pokoj v soukromí či penzionu.

Kraj Otokara Březiny a Březinova cesta

Obcí prochází tzv. Březinova cesta, červeně značená turistická stezka, spojující Počátky, rodiště básníka Otokara Březiny, a jeho poslední působiště, Jaroměřice nad Rokytnou. Trasa prochází Telčí, místem, kde básník studoval, a Novou Říší, kde působil jako učitel a tvořil.

Míchova skála (3 km - západně)

Výrazný skalní komplex s věžemi a mzrazovými sruby, obklopený kamenným mořem, přímo v masivu hory Javořice, ve výšce 773 m n. m. Vzhledem k poloze a výšce věží (13 m) nabízí výstup na vrchol krásný výhled po okolní krajině, zejména směrem jižním, k Telči.

Štemberk a Kamenné moře (1 km - jihozápadně)

Kamenné moře je typickou ukázkou balvanového proudu, který vznikl zvětráváním a rozpadem skal za doby ledové. Okolí je porostlé původní smíšenou bučinou, z níž vystupují masivy žlových skal. Středověký hrad Štamberk připomíná 17 metrů vysoké torzo čtyřhranné věže a zbytky ohradních zdí se vstupní branou. Hrad byl pobořen v roce 1423 při tažení husitských vojsk.

Mrhatina (2 km - jihozápadně)

Rezervace přirozené bučiny s vrcholovými žulovými skalami, charakteristickými svým zvětráváním. Mrazovésruby, skalní věže a hradby se rozkládají nad potokem Myslůvkou a stoupají až do výšky 710 m n. m.

Javořice a Studánka Páně (4 km - západně)

Nejvyšší bod vrchoviny (837 m) s vysílačem vysokým 160 m. Studánka Páně je upravený vývěr podzemní vody v blízkosti vody v blízkosti vrcholu, kde se podle pověsti scházeli pronásledovaní Čeští bratři k tajným bohoslužbám.

Velký pařezitý rybník (2 km - severozápadně)

Rybník přímo v centrální části Jihlavských vrchů, založený v 16. století, společně s kanálem (technická památka), který odvádí horskou vodu přes obec do Dačické kotliny k Telči. Břehy rybníka tvoří rozsáhlá rašeliniště a okolní příroda svým charakterem odpovídá krajinnému typu horské tajgy s vzácným bažinatým rostlinným společenstvem - výskyt chráněného ďáblíku bahenního. Díky své poloze přímo v lesním komplexu, si rybník udržuje průzračnou vodu po celý rok, stejně jako další rybníky v okolí, např. "Malý pařezitý" (3 km severozápadně).

>> Prohlášení o přístupnosti