Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Vítejte v obci Řásná.

--> klepnutím na obrázek zobrazíte představení obce
Pohled na Řásnou

Aktualita: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 3

Podrobnosti v dokumentu: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 3

Aktualita: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 2

Podrobnosti v dokumentu: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 2

Aktualita: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Podrobnosti v dokumentu: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Výsledky komunálních voleb

Více informací o výsledku voleb do zastupitelstva v obci Řásná najdete v dokumentu výsledky voleb.

STALO SE: Volejbalový turnaj 2018

V obci Řásná se konal tentokrát již 14. ročník volejbalového turnaje O Javořický pařízek 2018. Turnaje se zúčastnila řada kvalitních týmů díky kterým bylo vidět dostatek zajímavých zápasů. Všichni si užili skvělou atmosféru, dobré jídlo a pití. Fotogalerii vybraných snímků najdeš zde.

Aktualita: Kontrola vyčerpání septiků

Obec Řásná jako provozovatel kanalizace je oprávněna ve smyslu §26 vyhlášky 428/2001 Sb. kontrolovat koncentrační a bilanční hodnoty znečištění odpadních vod.
Vzhledem ke zjištěnému znečištění splaškových vod pevnými částicemi je nutné provést nápravné opatření.
Majitelé všech nemovitostí připojených na kanalizační řad musí doložit doklad o vyčerpání septiků které nesmí být starší tří let. Žádáme majitele těchto nemovitostí, aby doklad o vyčerpání septiku doložili na Obecní úřad v Řásné nejpozději do 31.7.2018.

Vyčerpání septiků si můžete objednat u VAS Telč, a.s., tel.: 567 243 670.

Aktualita: Řásná – oprava a rozšíření chodníku, VO, MR, HDPE

Obec Řásná bude v roce 2018 realizovat stavbu „Řásná – oprava a rozšíření chodníku, VO, MR, HDPE“. V rámci této stavby, jejíž začátek se předpokládá v červnu 2018, se vybudují v části obce nové inženýrské sítě – veřejné osvětlení, místní rozhlas a budou uloženy chráničky pro optické kabely. Zároveň se vybuduje nový chodník od křižovatky směrem na Řídelov a stávající chodník probíhající obcí podél silnice III/11264 bude zrekonstruován. Před výše uvedenou stavbou bude f. E-ON odstraňovat nadzemní vedení nízkého napětí a f. CETIN odstraní nadzemní vedení Telefonica O2. Nadzemní vedení NN nahradí zemní kabel. Bližší informace k výše uvedeným stavbám můžete získat na Obecním úřadě v Řásné.

Aktualita: Odstraňování nadzemního vedení

Od 28. 5.2018 bude v obci Řásná firma Česká telekomunikační infrastruktura a.s. odstraňovat nadzemního vedení sítě elektronických komunikací.

Aktualita: Různé

Úplná uzavírka silnice II/112
Nabídka palivového dřeva
Nabídka vyřazené dlažby

Masopust 2018

Tradiční masopustní průvod za doprovodu hudby. Všeobecné veselí bylo zakončeno posezením v prostorách Obecního úřadu u dobré hudby, jídla a především dobré nálady. Podrobnou fotogalerii zobrazíte klepnutím na obrázek.

Harmonogram svozu separovaného odpadu

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Výsledky druhého kola prezidentských voleb 2018 pro obec Řásná

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb 2018 pro obec Řásná

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.Pozvánka na adventní vití věnců

V neděli 3. prosince 2017 od 15 hod. na Obecním úřadě v Řásné se uskuteční 5. vití adventních věnců. Podrobnosti najdete v dokumentu.

Jak jsme hlasovali

Více informací o výsledku voleb v obci Řásná najdete v dokumentu výsledky voleb.

STALO SE: Volejbalový turnaj 2017

V obci Řásná se konal tentokrát již 13. ročník volejbalového turnaje O Javořický pařízek 2017. Turnaje se zúčastnila řada kvalitních týmů díky kterým bylo vidět dostatek zajímavých zápasů. Všichni si užili skvělou atmosféru, dobré jídlo a pití. Fotogalerii vybraných snímků najdeš zde.
Ve středu 5. července 2017 se konalo setkání rodáků obce Řásná. Klepnutím na obrázek si můžeš prohlédnout fotografie ze setkání.

Setkání rodáků Obce Řásná 2017

Druhé setkání rodáků Obce Řásná se uskuteční po pěti letech opět 5.7.2017. Zahájení setkání proběhne u kaple Cyrila a Metoděje při příležitosti slavnostního žehnání obecního praporu. Informace o dalším programu naleznete zde.

Nový územní plán pro Obec Řásná

Informace o přípravách na pořízení nového územního plánu Obce Řásná naleznete zde.

Oznámení: Sběr odpadu

Vážení občané, ve dnech 9. - 12. května bude v naší obci proveden sběr:

Zájemci o tuto službu připraví odpad na viditelném místě, nebo předají informaci o místě nakládky.

Setkání auto-moto veteránů v Řásné

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Masopust 2017

Tradiční masopustní průvod za doprovodu hudby. Všeobecné veselí bylo zakončeno posezením v prostorách Obecního úřadu u dobré hudby, jídla a především dobré nálady. Podrobnou fotogalerii zobrazíte klepnutím na obrázek.

STALO SE: Lyžařské závody v Řásné

Lyžařské závody v Řásné V letošním roce se po dlouhé době předvedla zima v plné parádě. Dobrovolníci z TJ Řásná projížděli stopy od začátku ledna až do poloviny února. V rámci zimního Lyžařského poháru Běžce Vysočiny se v Řásné uskutečnily dva závody. V lednu (15.1.) to byla tradiční Javořická patnáctka s účastí téměř stovky závodníků, v únoru (11.2.) Řásenská stopa s účastí cca padesáti závodníků. Spokojenost všech zúčastněných byla jak s připravenými tratěmi, tak s organizačním zajištěním.

V lyžařském poháru závodili také dva zástupci místní TJ – František Přibyl a Václav Hadrava, kteří se v celkovém hodnocení umístili na prvních dvou místech kategorie mladších žáků. Doufejme, že příznivé zimy pro lyžaře se po hubených letech navrací.

Harmonogram svozu separovaného odpadu v roce 2017

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

STALO SE: Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2016 Obec Řásná se jako v minulých letech zapojila do charitativní akce - Tříkrálová sbírka.

Výtěžek z této dobročinné akce je určen především na podporu konkrétních služeb a na pomoc jednotlivcům a rodinám v nouzi. Obyvatelé obce Řásná do této sbírky přispěli částkou 5.843,-Kč.

Informace k dani z nemovitých věcí

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.


STALO SE: Začátek adventu ve znamení vití věnců

Již po čtvrté zorganizovala paní Marcela Bako a paní Jana Lovětínská společné zdobení adventních věnců. Během sobotního odpoledne se v příjemné předvánoční atmosféře podařila vytvořit řada zajímavých adventních věnců, což dokazují přiložené fotografie. Organizátorům za tuto akci děkujeme. Fotografie z akce zobrazíte klepnutím na obrázek.

Pozvánka na adventní vití věnců

V neděli 27. listopadu 2016 od 14 hod. na Obecním úřadě v Řásné se uskuteční 4. vití adventních věnců. Podrobnosti najdete v dokumentu.

Nabídka palivového dřeva

Obec Řásná nabízí občanům vytěženého palivové dřevo za cenu 600 Kč/m3 rovnaného dřeva. Podrobnosti najdete v dokumentu.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Upozornění na odstranění dřevin

Upozornění na odstranění dřevin v ochranném pásmu energetického vedení.
Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

STALO SE: Volejbalový turnaj 2016

Za výjimečně příznivého počasí se konal v obci Řásná další, tentokráte 12. ročník volejbalového turnaje O Javořický pařízek 2016. I přes nízkou účast týmů i hostů si hráči i návštěníci užili skvělé atmosféry, dostatku zajímavých zápasů a dobrého jídla a pití. Fotogalerii vybraných snímků najdeš zde.

Všechny fotografie bez ladu a skladu si můžeš prohlídnout tady

OZNÁMENÍ: Snížení nákladů na elektřinu a plyn

Využijte možnost snížit náklady na elektřinu a plyn. Konzultace na obecním úřadě 7.9. a 21.9. 2016 vždy od 19.00 do 21.00 hod. Více informací najdete v dokumentu Upozornění pro naše občany.

Pomozte vybrat obecní symboly

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s výběrem obecních symbolů – znaku a vlajky.

Zastupitelé obce se rozhodli zadat zpracování návrhů obecních symbolů dvěma předním českým heraldikům. Co nás vede k vytvoření symbolů obce? Znak a vlajka je jako tvář obce – ztvárňují vlastní jedinečnost obce, její historii a místní zajímavosti. Pro nás obyvatele se vlajka a znak stávají symbolem místa, kde žijeme a kam se rádi vracíme. Pro turisty a návštěvníky zesilují atraktivitu místa, kde je možné strávit příjemné chvíle.

Budeme rádi, pokud se Vás co nejvíce zapojí do výběru obecního znaku a vlajky. Rozhodnutí, který znak bude navždy spojen s obcí Řásná a zapíše se do dějin, je také na Vás. Chceme, aby k výběru symbolů přistupoval každý s maximální odpovědností, neboť je to odkaz budoucím generacím.

Mít svůj znak, symbol své obce, je odedávna projevem kulturní vyspělosti.

Symboly obce můžete vybírat zde nebo v úředních hodinách přímo na obecním úřadě, kde jsou k dispozici v tištěné podobě.

Klepnutím na obrázek vlevo si zobrazíte, případně vytisknete přehled všech návrhů symbolů. Prohlédněte si heraldické rozbory autorů, pana Arnošta Drozda a pana Stanislava Kasíka.

Pozvánka na oslavu 120. výročí založení hasičského sboru v Řásné

Více informací najdete v dokumentu Pozvánka na oslavu 120. výročí založení hasičského sboru v Řásné..

OZNÁMENÍ: Jak je to s cestovními doklady pro děti

Více informací najdete v dokumentu Jak je to s cestovními doklady pro děti..

OZNÁMENÍ: Sběr odpadu

Více informací najdete v dokumentu Sběr odpadů 2016..

Masopust 2016

Tradiční masopustní průvod za doprovodu hudby pana Kernštoka. Všeobecné veselí bylo zakončeno posezením v prostorách Obecního úřadu u dobré hudby, jídla a především dobré nálady. Podrobnou fotogalerii zobrazíte klepnutím na obrázek.

STALO SE: Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2015 Obec Řásná se zapojila, tak jako tomu bylo i v minulých letech, do charitativní akce - Tříkrálová sbírka. Výtěžek z této dobročinné akce pomáhá při zajištění provozu a rozvoje řady charitativních služeb.

K nejdůležitějším patří pečovatelské a ošetřující služby, hospicová péče, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, centra pro lidi bez domova,charitativní poradny pro lidi v krizi, domovy pro seniory, služby pro lidi s mentálním a zdravotním postižením a řada dalších.

Obyvatelé obce Řásná do této sbírky přispěli částkou 6.724,-Kč.

STALO SE: Začátek adventu ve znamení vití věnců

Již po třetí zorganizovala paní Marcela Bako a paní Jana Lovětínská společné zdobení adventních věnců. Během sobotního odpoledne se v příjemné předvánoční atmosféře podařila vytvořit řada zajímavých adventních věnců, což dokazují přiložené fotografie. Organizátorům za tuto akci děkujeme. Fotografie z akce zobrazíte klepnutím na obrázek.


Pozvánka na adventní vití věnců

V sobotu 28. listopadu 2015 od 15.00 hod. na Obecním úřadě v Řásné se uskuteční 3. vití adventních věnců. Podrobnosti najdete v dokumentu.

Nabídka palivového dřeva (aktualizováno)

Obec Řásná nabízí občanům vytěžené palivové dřevo za cenu 600 Kč/m3 rovnaného dřeva. Podrobnosti najdete v dokumentu.

Aktualizováno: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 2. 11. 2015 od 7:30 do 10:30. Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech: Oznamení o přerušení dodávky elektrické energie a Mapa uzemí přerušení dodávky elektrické energie.

STALO SE: Volejbalový turnaj 2015

Za opravdu příznivého a výjimečně teplého počasí se konal v obci Řásná další, tentokráte 11. ročník volejbalového turnaje O Javořický pařízek 2015. Hráči i návštěníci si užili skvělé atmosféry, malinovka i pot tekly proudem, dostatek zajímavých zápasů a dobrého jídla a pití. Fotogalerii vybraných snímků najdeš zde.

Všechny fotografie bez ladu a skladu si můžeš prohlídnout tady

STALO SE: Dětský den v Řásné 2015

Skřítek Řáseňák využil nejkrásnějšího svátku a opět pozval děti na zábavnou stezku plnou úkolů. Jak si to děti i rodiče užívali zjistíte klepnutím na obrázek.

Kotlíková dotace

V případě zájmu o dotaci vyjádřete svůj požadavek na stránkách. Více informací naleznete v příloze.

Tisková zpráva

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí. Letos přibyl i leták s informacemi o placení prostřednictvím SIPO. Dokumenty najdete zde:


Oznámení

Oznamujeme občanům, že si mohou v úředních hodinách zakoupit známky na odvoz komunálního odpadu na rok 2015.

Poplatek pro poplatníka, tj. pro občany s trvalým pobytem v obci Řásná, dle vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích, je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. ledna. Po tomto termínu může být poplatek navýšen až na trojnásobek.

Platnost známek z roku 2014 je do konce února 2015.

>> Prohlášení o přístupnosti