Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Archiv úřední desky 2015

Úřední deska - archiv 2015

Tabulka: Úřední deska - archiv
dokument vyvěšeno sejmuto
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení
o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
17. 12. 2015 20. 1. 2016
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 6. 12. 2015 16. 12. 2015
Záměr prodeje pozemků 9. 12. 2015 30. 12. 2015
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Řásná, které se uskuteční 5.12.2015 25. 11. 2015 5. 12. 2015
Návrh rozpočtu Mikroregionu Třešťsko na rok 2016 18. 11. 2015 6. 12. 2015
Návrh rozpočtu Mikroregionu Třešťsko na rok 2016 15. 11. 2015 2. 12. 2015
Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko 26. 11. 2015 6. 12. 2015
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. 1. 11. 2015 11. 11. 2015
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí 2. 9. 2015 11. 11. 2015
Výzva vlastníkům lesů - kůrovec 2. 9. 2015 11. 11. 2015
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků.pdf 26. 8. 2015 11. 11. 2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 26. 8. 2015 30. 9. 2015
Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko 26. 8. 2015 16. 9. 2015
Rozhodnutí o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha 9. 8. 2015 23. 8. 2015
Vyhláška o prodeji pozemků 5. 8. 2015 30. 8. 2015
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha 23. 8. 2015 13. 9. 2015
Pozvánka na zastupitelstvo 2015_09_12 2. 9. 2015 13. 9. 2015
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 30. 8. 2015 13. 9. 2015
Návrh opatření obecné povahy – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod 19. 7. 2015 20. 8. 2015
Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 17. 6. 2015 8. 8. 2015
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod 19. 7. 2015 20. 8. 2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Řásná dne 30.6.2015 17. 6. 2015 1.7.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet DSO Javořice 12. 6. 2015 28. 6. 2015
Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko vč. zprávy auditora 3. 6. 2015 20. 6. 2015
Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko 31. 5. 2015 17. 6. 2015
Účetní závěrka obce Řásná za rok 2014:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz o plnění rozpočtu
6.5.2015 24.5.2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Řásná dne 23.5.2015 15. 5. 2015 24. 5. 2015
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2015 29. 4. 2015 20. 5. 2015
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Řásná 5. 4. 2015 11. 5. 2015
Monitorovací kalendář povrchových vod ke koupání 22. 4. 2015 20. 5. 2015
Vyúčtování vodného a stočného 2014 19. 4. 2015 20. 5. 2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy_povodí 5. 4. 2015 11. 5. 2015
Přezkoumání hospodačení 2014 22. 3. 2015 5. 4. 2015
Účetní výkazy 2014 22. 3. 2015 5. 4. 2015
Závěrečný účet 2014 22. 3. 2015 5. 4. 2015
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 22. 2. 2015 5. 4. 2015
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby
22. 2. 2015 5. 4. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řásná za rok 2014 18.2.2015 18.3.2015
Závěrečný účet obce Řásná za rok 2014 18.2.2015 18.3.2015
Rozpočtový výhled obce Řásná na roky 2017 a 2018 19. 11. 2015 5.12.2015
Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce 14. 1. 2015 4. 2. 2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Dunaje“ 4. 1. 2015 8. 2. 2015
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Řásná 28. 1. 2015 8. 2. 2015
Rozpočet obce Řásná na rok 2015 21. 1. 2015 7. 2. 2015
Rozpočet DSO Javořice na rok 2015 18. 1. 2015 7. 2. 2015

Poznámka

Vyhlášky jsou ve formátu PDF, který je ke stažení na stránkách prohlížeče Adobe Reader (anglicky, odkaz vede na cizí stránky)

>> Prohlášení o přístupnosti