Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Archiv úřední desky 2012

Úřední deska - archiv 2012

Tabulka: Úřední deska - archiv
dokument vyvěšeno sejmuto
Oznámení o době a místu konání voleb 23. 12. 2012 27. 1. 2013
Volba prezidenta ČR – počet a sídlo volebních okrsků 21. 11. 2012 27. 1. 2013
Opatření obecné povahy – rorýs obecný 16. 12. 2012 6. 1. 2013
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Řásná dne 29.12.2012 19. 12. 2012 2. 1. 2013
Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise 12. 12. 2012 15. 12. 2012
Vyhláška č.4/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 9. 12. 2012 27. 12. 2012
Vyhláška č.3/2012, o místních poplatcích 9. 12. 2012 27. 12. 2012
Vyhláška č.2/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využívání zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na na území obce Řásná 9. 12. 2012 27. 12. 2012
Vyhláška č.1/2012, kterou se zrušují některé právní předpisy obce 9. 12. 2012 27. 12. 2012
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Řásná dne 6.12.2012 28. 11. 2012 7. 12. 2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Třešťsko na rok 2013 25. 11. 2012 12. 12. 2012
Návrh rozpočtu DSO Javořice na rok 2013 14. 11. 2012 12. 12. 2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2013 9. 11. 2012 26. 11. 2012
Veřejné výběrové řízení  obecné podmínky 31. 10. 2012 5. 12. 2012
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva kraje 31. 10. 2012 11. 11. 2012
Usnesení - Krajský úřad Kraje Vysočina 24. 10. 2012 11. 11. 2012
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Řásná dne 30.10.2012 22. 10. 2012 30. 10. 2012
Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 10. 10. 2012 28. 10. 2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina 3. 10. 2012 14. 10. 2012
Mimořádné opatření – lihoviny 23. 9. 2012 14. 10. 2012
Návrh opatření obecné povahy – rorýs obecný 19. 9. 2012 7. 10. 2012
Nařízení státní veterinární správy 15. 8. 2012 3. 10. 2012
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám,
příloha: Nabídka pozemků
29. 8. 2012 3. 10. 2012
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 05 12. 9. 2012 12. 9. 2012
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace,adres a nemovitostí 23. 10. 2011 15. 8. 2012
Veřejná vyhláška – Odlehčení dešťové kanalizace (viz. příloha) 14. 6. 2012 1. 7. 2012
Závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2011 31. 5. 2012 20. 6. 2012
Závěrečný účet DSO Javořice za rok 2011 15. 6. 2012 30. 6. 2012
Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2011 14. 6. 2012 30. 6. 2012
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace,adres a nemovitostí 23. 10. 2011 31. 12. 2011
Veřejné vyhlášky – Daň z nemovitosti na rok 2012 11. 4. 2012 31. 5. 2012
Závěrečný účet obce Řásná za rok 2011 6. 6. 2012 25. 6. 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řásná za rok 2011 6. 6. 2012 25. 6. 2012
Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2011 27. 5. 2012 11. 6. 2012
Oznámení o sběru odpadů v pátek 4. května 2012 29. 4. 2012 2. 5. 2012
Posuzování vlivů koncepce Strategie Kraje Vysočina 2020 29. 4. 2012 16. 5. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby „Řásná – odlehčení dešťové kanalizace“ 29. 4. 2012 16. 5. 2012
zveřejnění informací o vyhlášené výzvě MAS Telčsko 15. 4. 2012 2. 5. 2012
Oznámení o projednávání návrhu zadání pro vypracování změny územního plánu obce Řásná 12. 2. 2012 2. 5. 2012
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Kraje vysočina 28. 3. 2012 30. 5. 2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie Kraje Vysočina 2020“ 18. 3. 2012 29. 4. 2012
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Řásná dne 22.4.2012 4. 3. 2012 22. 4. 2012
Rozpočet DSO Javořice 18. 3. 2012 11. 4. 2012
Monitorovací kalendář 1. 3. 2012 18. 3. 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012, viz příloha první tři listy 4. 3. 2012 28. 3. 2012
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Řásná dne 24.3.2012 4. 3. 2012 28. 3. 2012
Návrh zadání pro vypracování změny územního plánu obce Řásná 12. 2. 2012 14. 3. 2012

Poznámka

Vyhlášky jsou ve formátu PDF, který je ke stažení na stránkách prohlížeče Adobe Reader (anglicky, odkaz vede na cizí stránky)

>> Prohlášení o přístupnosti