Vlajka České republiky Vlajka Velké Británie Vlajka Německa
:: oficiální stránky obce Řásná
:: oficiální stránky obce Řásná
Znak obce Řásná
Logo Czech POINT

Úřední deska

Úřední deska - aktuální dokumenty

Tabulka: Vyvěšené dokumenty úřední desky
Vyvěšené dokumenty Vyvěšeno
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR – II. kolo17.1.2018
Veřejné vyhláška -Rozhodnutí o umístění stavby-Řásná, obnova NN podél silnice20.12.2017
Obecně závazná vyhláška obce Řásná č. 1/2017 6.12.2017
Oznámení o zamýšleném převodu 28.11.2017
Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků 26.11.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva 10. 9. 2017

Rozpočty, rozpočtová opatření, střednědobé výhledy,
výroční zprávy

Dokument Vyvěšeno
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MITE na rok 2018 20.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu MITE na roky 2019 – 202120.12.2017
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu MITR13.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MITR na rok 201813.12.2017
Rozpočtová opatření 5/20176.12.2017
Rozpočtová opatření 4/20176.12.2017
Rozpočtová opatření 3/201723.8.2017
Rozpočtová opatření 1/201729.4.2017
Rozpočtová opatření 2/201729.5.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu na rok 2016_MITE26.4.2017
Rozpočet obce Řásná na rok 2017 4.2.2017
Střednědobý výhled obce Řásná 2018-2019 1.12.2016
Výroční zpráva obce Řásná za rok 2016 4.2.2017
Oznámení - výhled MITE 2017-201922.3.2017
Oznámení-rozpočtová opatření MITE 201722.3.2017
Oznámení-rozpočtová opatření MITR 201722.3.2017
Oznámení-schválený rozpočet MITE 201722.3.2017
Oznámení-schválený rozpočet MITR 201722.3.2017
Oznámení-výhled MITR 2017-201922.3.2017

Úřední deska - archiv

Tabulka: Úřední deska - archiv
dokument vyvěšeno sejmuto
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR27.12.201717.1.2018
První zasedání okrskové volební komise17.12.201723.12.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Řásná dne 5.12.2017 22.11.2017 6.12.2017
Pozvánka na členskou schůzi MITE 19.11.2017 4.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MITE na roky 2019 -2021 18.11.2017 4.12.2017
Návrh rozpočtu MITE na rok 2018 18.11.2017 4.12.2017
Návrh rozpočtu MITR na rok 2018 13.11.2017 3.12.2017
Střednědobý výhled MITR na roky 2019 – 2020 13.11.2017 3.12.2017
Opatření obecné povahy 7.11.2017 13.12.2017
Návrh opatření obecné povahy_zastavení těžby smrku a borovice 17.9.2017 13.12.2017
Výzva vlastníkům lesa 16. 8. 2017 13.12.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva kraje 7/2017 3.12.2017 12.12.2017
Veřejná vyhláška – Řásná, obnova NN podél silnice 10.11.2017 29.11.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 3. 9. 2017 22.10.2017
Monitorovací kalendář 22.3.2017 12.11.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Řásná dne 24.6.2017 7.6.2017 25.6.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 27.10.2017 8.11.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.10.2017 8.11.2017
Volby do Poslanecké sněmovny ČR – doba a místo konání voleb 4. 10. 2017 22.10.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 26.9.2017 17.9.2017 26.9.2017
Pozvánka na schůzi Mikroregionu Telčsko 25.9.2017 17.9.2017 26.9.2017
Vyhláška o prodeji pozemků 10. 9. 2017 26.9.2017
Vyhláška o směně pozemku 10. 9. 2017 26.9.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Řásná dne 4.9.2017 27. 8. 2017 4.9.2017
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Řásná 30. 7. 2017 3.9.2017
Obecně závazná vyhláška obce Řásná 1/2017 16. 8. 2017 3.9.2017
Veřejná vyhláška - záměr směny pozemků 9. 8. 2017 27.8.2017
Závěrečný účet Sdružení obcí Javořice za rok 2016 10.6.2017 26.6.2017
Vyhláška o prodeji pozemků 5. 2. 2017 27.8.2017
Vyhlášení úplné revize katastru nemovitostí 5. 2. 2017 27.8.2017
Zásady prodeje stavebního pozemku 20. 12. 2014 27.8.2017
Kupní smlouva 20. 12. 2014 27.8.2017
Přehledná situace parcel 21. 2. 2008 27.8.2017
Výměry parcel 21. 2. 2008 27.8.2017
Žádost o koupi stavebního pozemku 21. 2. 2008 27.8.2017
Rozhodnutí o umístění stavby 21. 2. 2008 27.8.2017
Záměr pronájmu pozemku 23. 7. 2017 23.8.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Řásná dne 29.7.2017 20. 7. 2017 30.7.2017
Návrh závěrečného účtu obce Řásná a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řásná za rok 2016 7. 6. 2017 28.6.2017
Účetní závěrka Obce Řásná za rok 2016: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty , Příloha 7. 6. 2017 28.6.2017
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí zveřejněno 26.4.2017 26. 4. 2017 1.6.2017
Veřejná vyhláška_daň z nemovitosti 22. 4. 2017 1.6.2017
Výpočet ceny vodného a stočného podle cenových předpisů 22. 4. 2017 1.6.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Řásná dne 22.5.2017 17. 5. 2017 22.5.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 9. května 2017 30. 4. 2017 10.5.2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016+audit_MITR zveřejněno 28.4.2017 28. 4. 2017 14.5.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016_MITE25.3.2017 10.4.2017
Účetní výkazy vč. inventarizační zprávy za rok 2016_MITE25.3.2017 10.4.2017
Návrh Závěrečného účtu 2016_MITE25.3.2017 10.4.2017
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Řásná 25.3.201715. 3. 2017 26.3.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 28.3.201719. 3. 2017 29.3.2017
Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, Příloha 11. 9. 2016 22.2.2017
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Řásná dne 4.2.2017 25. 1. 2017 5.2.2017
Návrh rozpočtu obce Řásná na rok 2017 11. 1. 2017 5.2.2017

Starší archivní dokumenty úřední desky za jednotlivé roky

Archivní dokumenty za 2016 najdete zde.
Archivní dokumenty za 2015 najdete zde.
Archivní dokumenty za 2014 najdete zde.
Archivní dokumenty za 2013 najdete zde.
Archivní dokumenty za 2012 najdete zde.
Archivní dokumenty za 2011 a starší najdete zde.

>> Prohlášení o přístupnosti
TOPlist